20 октомври 2008 г.

Резултати от Кампанията Symbols of Bulgaria@Vagabond
"Лъжи в синьо" и "Алински вълци"
Девети Международен поетичен конкурс 3-5 октомври 2008