20 май 2013 г.

Изложба на Мари Жан и Роман Проняев
Първата от цикъла лекции "Книгата на книгите"
Времето е спряло някъде на изхода и входа на една оголена душа...