20 март 2010 г.

590 години от смъртта на Цамблак
По повод 70-годишнината от рождението на скулптора
Представяне на поетичната книга "Свяст"