20 януари 2021 г.

Всички наградени и отличени участници от конкурса ще получат грамоти и предметни награди, предоставени от Фондация „Иванка и Георги Янкови”
Първият разговор на 21 януари от 20 ч. ще бъде с участието на Доника Ризова