20 януари 2014 г.

Композиции на джаз и поп стандарти от 30-те до 90-те години в специални нови аранжименти
Изложба в рамките на transmediale 2014 и ArtUP! 25.01. – 02.02.2014
Представяне и разговор върху книгата на Тодор Христов