20 януари 2009 г.

Конкурс за неиздавани новели от млади автори
Скулптура, инсталация и фотография