20 февруари 2016 г.

Начало на събитията по повод 2016 - Година на Балкана и хората
Ученици от столични училища се включиха активно в образователните програми на тема: „Васил Левски – вчера и днес“