20 декември 2010 г.

Как и Средко Средков се разочарова от Бойко
Пейзажи, голо тяло и цикъл “Дух и материя”
Юбилеен брой 10 ("Й"), 2009 г. на Алманах за литература, наука и изкуство