20 април 2012 г.

Аз съм от друга киноепоха. Моята кариера не зависи от експлозии и пиротехника
Представяне на романа "Къщата на джамията" в София, Пловдив, Бургас и Стара Загора
979 експоната от близо 100 000 културни ценности, съхранявани във фондовете на музея
В програмата: произведения от Монтеверди, Сертон, Хаджиев, Дебюси и др.