20 април 2008 г.

Юбилейна научна сесия в Сливен
Зеленият плам като обещание за постоянство
XXXVI Национален литературен конкурс за дебютна литература “Южна пролет” в Хасково
Премиера на двуезична стихосбирка
"Пансион за кучета" - филм и театрална пиеса