2 септември 2019 г.

Национална научна конференция - 17 и 18 октомври 2019, София