2 септември 2016 г.

Фотоизложба в рамките на Празници на изкуствата „Аполония“ 2016
НДК обяви първите шест заглавия от кинопанорамата през ноември
Една изложба, посветена на Европейските дни на наследството