2 септември 2011 г.

По повод XI Международен майсторски клас