2 октомври 2017 г.

Самостоятелна изложба на Венера Константинова
Изложба в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“
ІІІ Есенен театрален салон, 09 октомври - 09 ноември 2017