2 октомври 2011 г.

На 4 октомври големият български актьор трябваше да навърши 85 години
Захвърлените вещи - произведения със съвършено ново съвременно звучене
За студенти от всички курсове, обучаващи се за бакалаври и магистри