2 ноември 2017 г.

Портал "Култура" връчи за четвърта година награди за принос в областта на литературата и хуманитаристиката
Представяне на „Първият след Бога - любовта и смъртта на Васил Левски” в Пловдив