2 ноември 2007 г.

Как си представяш живота си в Европа след 30 години?
Начало на информационната кампания за учебната 2008/2009 г.
Триадата Човек – Място - Време