2 май 2012 г.

Изложба, свободно изградена върху условната мрежа от близки и далечни асоциации, между форми и идеи
Изложба, множество лекции, прожекции и семинари, посветени на изкуството и инвенциите с хартия
Лекция и кръгла маса "Бъдещето на деконструкцията" с участието на Тилотама Раджан
Галерия "Възраждане" показва най-новите картини на известният живописец