2 май 2007 г.

"Родолюбец": културно-просветно дружество за връзки с бесарабските и таврийските българи