2 май 2006 г.

Силно българско присъствие във Франция
Представяне на "Баща и син"
Едно атрактивно присъствие в изкуството
Реката, която ни свързва
Самюъл Бекет: сто години Годо
Пловдивската поетеса с нова стихосбирка
Един безкръвен трубадурски двубой
Или как спортът и литературата си подадоха ръце