2 март 2013 г.

Романът "Ти си следващият" и "Избрани стихотворения" на руския книжен пазар
Представяне на специалност "Стенопис" на НХА
Вечери на гръцкото кино, март 2013