2 март 2010 г.

Композиции, портрети, натюрморти
Българска хайга – "звездният елемент" в брой 4 за 2010 г.
За ученици на възраст от 13 до 19 години
Краен срок за изпращане на творбите - 31.03.2010 г.