2 август 2006 г.

Съвместен проект на Американска фондация за България и Съюза на българските филмови дейци