2 април 2019 г.

Светлин Русев и Емил Табаков спечелиха възторга на букурещката публика
До 15 април организацията набира кандидати за програмата си, които от септември ще преподават в 11 области на България
4 април - 24 април 2019, Галерия „Червената точка” - София
Краен срок за изпращане на творбите – 10 май 2019 г.