2 април 2011 г.

За непубликувани и непредставяни пред публика произведения
Светлият лъч в алтернативата живот-смърт
"Седмици на Германия в България 2011" – 3-19 април
Изложба живопис на Гари - Николай Ангелов
Обединената мисловна мощ на България и Гърция в трансграничен граждански форум