2 април 2010 г.

Концерти в в Благоевград, София и Стара Загора
Постановка на Драматичен театър „Пейо Яворов” към читалище „Отец Паисий”
74 години от публикуването на поемата в румънски превод
С книгата „Прикоткване на смисъла“