19 септември 2008 г.

Петнадесета лекция от цикъла "Европа, тук и сега"
По повод 100 години от обявяването на Независимостта на България