19 октомври 2013 г.

Отличените произведения ще бъдат изпълнени на XIV Празници на духовите оркестри "Дико Илиев" през май 2014 г.
Срещи-разговори с български писатели (21-31 октомври)
Библиотеката на Нов български университет с ценна научна сбирка