19 май 2016 г.

Част от научноизследователската програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)"
24-29 май 2016, Национален дворец на културата, ет. 3, щанд № 328
Международният „Джаз форум Стара Загора“ с богата фестивална програма и много допълнителни събития
Международна циркова програма на открито