19 март 2010 г.

Събуди се – хайде, нека всички добри хора се събудят...
Родното през оптиката на модерната хуманитарна наука
Солист в Бетовеновия концерт е Божидар Ноев
Live Zara Jazz 9 представя
45 гледни точки на 37 майстори на карикатурата от цял свят