19 март 2007 г.

120 години от рождението на Димчо Дебелянов
Академичен четвъртък в Университетска библиотека при ВТУ
120 години от рождението на Димчо Дебелянов