19 януари 2015 г.

Спектакъл по романа "Тарпани" на Димитър Атанасов
152 години от рождението на Алеко Константинов
25 януари 2015 г., неделя, 11:00 и 17:00 ч.
Обща изложба на Ася Попова, Весела Банзуркова и Йосиф Аструков