19 август 2012 г.

Философската антропология - човекът и неговите модуси: познание, копнения, илюзии, емоции, страсти
Искам да съм негър, не афроамериканец