19 април 2019 г.

Част от Националната програма за честване на 120-годишнината от рождението на големия български композитор
Наталия Делева ще представи България в панелна дискусия с дебютиращи автори от още 11 европейски страни
20 април 2019, 19.00 ч., Централен военен клуб, София
Книга за колоритните хора в малките места