19 април 2017 г.

Представяне на „Кметълски истории. Катунът от Каварна“ от Цонко Цонев - 20 април, 20 ч., Rock Bar Fans
За романа "Доня Алба" от Джиб Михаеску
София: “Семитска и европейска концепция за думата”; Велико Търново: “Полът на езика – езикът на пола”
Участниците ще могат да вземат 2 безплатни е-книги по избор за всеки килограм предадена пластмаса
Априлската среща от поредицата беседи и дискусии „Православие и съвремие“
Наградата на „Алегро виваче“ за 80-годишния си юбилей получи композиторът Петър Льондев