19 април 2007 г.

... И всичко ще изчезне, без никаква следа...
23 април - Международен ден на книгата
Талантливите са отговорни за Бъдещето!
Списанието
Лилия Абаджиева представя