18 септември 2018 г.

Българското кино се представя с два филма
Септемврийската среща от цикъла беседи "Книгата на книгите"
19 септември – 4 ноември 2018, Квадрат 500, зала 19
Изложба и научна конференция, посветени на годишнината
18 септември – 2 октомври 2018, Галерия "Ракурси"