18 септември 2009 г.

За много години!...
Ново дарение от семейството на писателката за студентите от кърджалийския институт “Любен Каравелов”
Гражданското начало срещу партизанското