18 октомври 2016 г.

Част от програмата на платформата за документално изкуство В/ХОД
На 21 октомври 2016 от 19 часа в Bruxelles, 1200, Chaussée de Roodebeek 296, MJ "Le Gué"
19 октомври 2016, 18:30 ч., Съюз на архитектите
На 21 октомври 2016 г. между 17.15 и 18.00 часа