18 ноември 2015 г.

19 ноември 2015, 17.00 ч., Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
19 ноември 2015 г., 13.00-19.00 часа, СУ „Св. Климент Охридски”, Огледална зала
19 ноември 2015 г., 20:00 часа, „Независим театър”
18 ноември 2015, 21.30 ч., Първо студио на Българското национално радио
Представяне на книгата в Монтана