18 март 2013 г.

Скулптурни асамблажи, живописни платна, стенни рисунки и видео прожекция, организирани в обща инсталация
Алтюсер, Мамардашвили и проблемът за човека: едно разминаване?
Лора Маркова с Първа награда и наградата на лютиера Андриан Андреев
Във връзка със: Семинар за романа
Режисьорът на филма Илиян Метев ще дискутира заедно с гостите проблемите на спешната помощ у нас
Mонументалните паметници от времето на комунизма
Самостоятелна изложба на Румен Читов