18 юни 2009 г.

30 фотографии - разнообразие от хора, култури и пейзажи
Нови лостове за управление
Безграничното поле на творческата интерпретация
Неофициална премиера на книгата в София
Живопис, графика, скулптура