18 януари 2008 г.

145 години от рождението на Алеко Константинов
Тържествено честване на 130 години от рождението на Яворов
В рамките на Яворови Януарски дни 2008 година