18 април 2020 г.

"Радостта от живота" - арт терапия с пъстри, бъбриви, шеговити, красиви творби
За първи път и училища от областите Варна, Бургас, Сливен, Русе, Силистра, Търговище, Шумен и Добрич могат да кандидатстват за учители
Преводачът Христо Боев представя избрани моменти от „Край границата“