17 септември 2013 г.

Спектакъл по мотиви от творчеството на Фредерик Бегбеде