17 март 2014 г.

Музикалната магия ще бъде пресъздадена от талантливите пианистки Лили Богданова и Инес Симеонова
Съвместна изложба на Мария Райчева, Иван Кънев и Румен Манолов