17 януари 2014 г.

Историческият разказ обхваща периода от 1883 до 1944 г.
Инициатива за отбелязване на 100 години от рождението на Борис Христов по света
Творби на Майстора, представени по съвършено нов начин