17 декември 2019 г.

18 декември 2019, 18:30 ч., Академия "Никола Тесла" - София