17 декември 2012 г.

Презентация, среща-разговор, дискусия
Изследване на един феномен, предопределил много страни от светоусещането на българина