17 декември 2011 г.

Дискусия във Философския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Знакови произведения на Сашо Стоицов от началото на 80-те години на ХХ век